Druk nr 461- projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Piekary Śląskie Północ