Druk nr 457 - projekt uchwały w sprawie powierzenia Miastu Ruda Śląska zadania polegającego na kształceniu uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia im. Stanisława Ligonia w Piekarach Śląskich w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych