Zarządzenie Nr ORo.0050.664.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie wyboru podmiotu realizującego zadanie publiczne Gminy Piekary Śląskie, zlecone z zakresu administracji rządowej, na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej w 2021 roku w Piekarach Śląskich.