W sprawie:
sprawie opinni o możliwości spłaty przez Miasto Piekary Śląskie kredytu w wysokości 11.466.000 zł na sfinansowanie planowanego na 2008 rok deficytu budżetowego

Data uchwały:
2008-06-20

Numer uchwały:
4100/III/58/2008

Podjęta przez:
Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach

Uchwała wchodzi w życie:
2008-06-20