Data posiedzenia:
2020-10-26

Status:
Zakończone

Porzadek posiedzenia:
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja o działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. w Piekarach Śląskich.
4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał zgodnie z wykazem zawartym w załączniku.
5. Przyjęcie protokołu nr 24/20 posiedzenia Komisji w dniu 21 września 2020 r.
6. Sprawy bieżące, wnioski i wolne głosy radnych.
7. Zamknięcie obrad.