Data posiedzenia:
2020-10-27

Status:
Zakończone

Porzadek posiedzenia:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu nr 21/20 posiedzenia komisji w dniu 22 września 2020 roku.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał zawartych w drukach nr 425, 426, 427 i 428.
5. Omówienie działalności Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2 w Piekarach Śląskich.
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta Piekary Śląskie za rok szkolny 2019/2020 oraz działalności szkół w celu podwyższania wyników kształcenia.
7. Informacja o bieżącym funkcjonowaniu placówek oświatowych w kontekście obostrzeń związanych z pandemią.
8. Informacja na temat działalności rad programowych instytucji kultury.
9. Wnioski radnych i sprawy bieżące.
10. Zamknięcie obrad.