Data posiedzenia:
2020-10-27

Status:
Zakończone

Porzadek posiedzenia:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr 19/20 posiedzenia Komisji w dniu 22 września 2020 r.
4. Analiza przebiegu programu usuwania azbestu w mieście Piekary Śląskie.
5. Funkcjonowanie Klubów Seniora w okresie trwania epidemii COVID-19.
6. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zawartego w druku nr 429.
7. Korespondencja.
8. Wnioski radnych i sprawy bieżące.