„Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych A3”.

Zmiana terminu składania  i otwarcia ofert!

Składanie ofert do: 30.11.2020 r. godzina 11:30

Otwarcie ofert: 30.11.2020 r. godzina 12:30