Zarządzenie Nr ORo.0050.638.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr ORo.0050.96.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. Nagrody Miasta Piekary Śląskie w dziedzinie kultury im. Wawrzyńca Hajdy.