Zarządzenie Nr ORo.0050.637.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi