UWAGA!

Zmianie uległ termin składania i otwarcia ofert na dzień : 30.11.2020 r. , godziny bez zmian.

W załączeniu odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego.