Sprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu Uchwały w sprawie dokonania zmian w Wykazie filii Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Teodora Heneczka w Piekarach Śląskich, stanowiącym załącznik nr 1 do Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej, przyjętego Uchwałą nr XXXVII/450/17 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie nadania imienia i Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Piekarach Śląskich przy ul. Kalwaryjskiej 62 D