Sprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu Uchwały w sprawie „Programu współpracy Miasta Piekary Śląskie z organizacjami pozarządowymi w roku 2021