Sprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu Uchwały w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia sportowe i artystyczne im. Pawła Świętka