Sprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu Uchwały w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów sportowych