Zarządzenie Nr ORo.0050.606.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 16 października 2020 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków jednostek budżetowych, w planie finansowym Urzędu Miasta Piekary Śląskie oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2020 r.