Zarządzenie Nr ORo.0050.605.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 16 października 2020 roku w sprawie zmian budżetu miasta na 2020 r.