Zarządzenie Nr ORo.0050.603.2020 Prezydenta Miasta Piekary Ślaskie z dnia 16 października 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej na terenie Miasta Piekary Śląskie w 2021 roku.