Zarządzenie w sprawie naboru osób reprezentujących organizacje pozarządowe do Komisji konkursowej do oceny ofert na realizację zadania "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej w 2021 roku w Piekarach Śląskich