Zarządzenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania rządowego świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej w Piekarach Śląskich w 2021 roku.