Zarządzenie Nr ORo.0050.593.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 12 października 2020 roku w sprawie: organizacji akcji zimowej od 1 listopada 2020 r. do 31 marca 2021 r.