Data posiedzenia:
2020-10-20

Status:
Planowane

Porzadek posiedzenia:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie wyników wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Piekary Śląskie.
3. Ślubowanie radnych Młodzieżowej Rady Miasta.
4. Wystąpienie gości i wręczenie pamiątkowych certyfikatów.
5. Przybliżenie zasad działania Młodzieżowej Rady Miasta.
6. Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Młodzieżowej Rady Miasta Piekary Śląskie.
7. Wolne wnioski i głosy radnych.
8. Zamknięcie obrad I sesji.


Uwagi:
Miejsce: aula Akademickiego Zespołu Szkół, ul. Gimnazjalna 24,
Godzina: 16.00.