Zarządzenie Nr ORo.0050.578.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 30 września 2020 roku w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta na 2020 r. w układzie zadaniowym.