Druk nr 422 - projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2020 rok