Data posiedzenia:
2020-08-25

Status:
Zakończone

Porzadek posiedzenia:
1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu nr 12/20 posiedzenia Komisji w dniu 18 maja 2020 roku.
4.Przyjęcie protokołu z przeprowadzonej kontroli Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej
działalności finansowej i merytorycznej Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 w Piekarach Śląskich za lata 2018-2019.
5.Powołanie Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Piekary Śląskie do przeprowadzenia kontroli z działalności finansowej Ośrodka Kultury "Andaluzja" w Piekarach
Śląskich.
6.Przyjęcie stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie zbadania podstaw do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Łukasza Ściebiorowskiego.
7. Sprawy bieżące.
8. Zamknięcie obrad.