Data posiedzenia:
2020-08-24

Status:
Zakończone

Porzadek posiedzenia:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja na temat działalności "Nieruchomości-Brzeziny" sp. z o. o. w Piekarach Śląskich.
4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał zgodnie z wykazem zawartym w załączniku.
5. Przyjęcie protokołu nr 22/20 posiedzenia Komisji w dniu 22 czerwca 2020 r.
6. Sprawy bieżące, wnioski i wolne głosy radnych.
7. Zamknięcie obrad.