Data posiedzenia:
2020-08-03

Status:
Zakończone

Porzadek posiedzenia:
1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu nr 10/20 posiedzenia Komisji w dniu 20 kwietnia 2020 r.
4.Rozpatrzenie skarg na działalność dyrektora Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 13 w Piekarach Śląskich złożonych w dniach 10 czerwca 2020 r., 16 czerwca 2020 r. oraz 19 czerwca 2020 r.
5.Sprawy bieżące, wnioski i wolne głosy radnych.
6.Zamknięcie obrad.