Data posiedzenia:
2020-08-25

Status:
Zakończone

Porzadek posiedzenia:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu nr 19/20 posiedzenia komisji w dniu 23 czerwca 2020 roku.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał zadekretowanych przez Przewodniczącego Rady Miasta.
5. Omówienie działalności Młodzieżowej Rady Miasta Piekary Śląskie w kadencji 2019/2020.
6. Informacja o przekazanych przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Piekary Śląskie Uchwał Komisji:
6.1. Nr 20/20 w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkanki Piekar Śląskich z dnia 16 czerwca 2020 r. na działania Dyrektora Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 13 im. Powstańców Śląskich w Piekarach Śląskich,
6.2. Nr 21/20 w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkanek Piekar Śląskich, w piśmie złożonym dnia 10 czerwca 2020 r. na działania Dyrektora Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 13 im. Powstańców Śląskich w Piekarach Śląskich,
6.3. Nr 22/20 w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca Piekar Śląskich, w piśmie złożonym dnia 19 czerwca 2020 r. na działania Dyrektora Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 13 im. Powstańców Śląskich w Piekarach Śląskich.
7. Informacja na temat przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021.
8. Wnioski radnych i sprawy bieżące.
9. Zamknięcie obrad.