Zagospodarowanie odpadów komunalnych  z nieruchomości zamieszkałych, pochodzących z terenu Gminy Piekary Śląskie.

 

Dokumentacja do niniejszego postępowania znajduje się na platformie przetargowej pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/378651

 

Uwaga! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 30.10.2020 r., godziny bez zmian.

Zmieniono formularz ofertowy.