Data posiedzenia:
2020-09-22

Status:
Zakończone

Porzadek posiedzenia:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu Zespołu Kontrolnego z przeprowadzonej kontroli działalności Straży Miejskiej w Piekarach Śląskich w latach 2018-2019.
4. Przyjęcie protokołu Zespołu Kontrolnego z przeprowadzonej kontroli działalności finansowej
Ośrodka Kultury "Andaluzja" w Piekarach Śląskich w latach 2018-2019.
5. Przyjęcie protokołu nr 13/20 posiedzenia Komisji w dniu 25 sierpnia 2020 roku.
6. Powołanie Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia kontroli działalności statutowej i finansowej Żłobka Miejskiego w Piekarach Śląskich.
7. Sprawy bieżące.
8. Zamknięcie obrad.


Uwagi:
godz. 14:00 tryb zdalny