Modernizacja boiska piłkarskiego wraz z budową budynku zaplecza sanitarno-szatniowego przy ulicy Pokoju w Piekarach Śląskich – Modernizacja obiektu sportowego przy ulicy Pokoju w Piekarach Śląskich – etap 1.