Data posiedzenia:
2020-09-21

Status:
Zakończone

Porzadek posiedzenia:
1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu nr 11/20 posiedzenia komisji w dniu 3 sierpnia 2020 r.
4.Rozpatrzenie skargi mieszkanki Piekar Śląskich złożonej dnia 28 sierpnia 2020 r. na działania Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 11 w Piekarach Śląskich.
5.Sprawy bieżące, wnioski i wolne głosy radnych.
6.Zamknięcie obrad.


Uwagi:
godz. 10:00 tryb zdalny