Data posiedzenia:
2020-09-14

Status:
Zakończone

Porzadek posiedzenia:
1.Otwarcie i przywitanie.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu nr 6/20.
4.Omówienie organizacji przeglądu twórczości muzycznych SPI nie ŚPI 2020.
5.Omówienie biegowego Grand Prix 2020.
6.Omówienie rozpoczęcia nowego roku szkolnego w placówkach oświatowych.
7.Sprawy bieżące.
8.Zakończenie Sesji.


Uwagi:
godz.16:30