Zarządzenie Nr ORo.0050.495.2020

Prezydenta Miasta Piekary Śląskie

z dnia 13 sierpnia 2020 roku

 

 

w sprawie: wsparcia realizacji zadania publicznego p.n. „Piknik Bezpieczeństwa” z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie