z siedzibą w Krakowie przy ul. Pana Tadeusza 6B na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Piekary Śląskie - OSo.6232.137.2020 – numer porządkowy karty: 48/2020

Wiecej informacji wyszukasz tutaj wpisujac numer porzadkowy karty: