Data posiedzenia:
2020-04-20

Status:
Zakończone

Porzadek posiedzenia:
1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.Rozpatrzenie petycji z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie upamiętnienia Szkoły Powszechnej im. Królowej Jadwigi w obecnym budynku Urzędu Miasta poprzez umieszczenie na fasadzie budynku przy ul. Bytomskiej 84 tablicy pamiątkowej.
4.Rozpatrzenie skargi mieszkańca Piekar Śląskich dotyczącej ulicy Diamentowej.
5.Przyjęcie protokołu nr 9/20 posiedzenia Komisji w dniu 20 stycznia 2020 r.
6.Sprawy bieżące, wnioski i wolne głosy radnych.
7.Zamknięcie obrad.