Zarządzenie Nr ORo.0050.484.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzinzajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej