Zarządzenie Nr ORo.0050.482.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie wprowadzenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Miasta Piekary Śląskie