Zarządzenie Nr ORo.0050.480.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr ORo.0050.126.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 17 lutego 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Piekary Śląskie