Zarządzenie Nr ORo.0050.475.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie gospodarki kasowej w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie