Zarządzenie Nr ORo.0050.471.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 31 lipca 2020 roku w sprawie: ustalenia wykazu jednostek organizacyjnych sprawujących opiekę nad placami zabaw i siłowniami zewnętrznymi znajdującymi się na terenie Gminy Piekary Śląskie i określenia zakresu ich obowiązków.