Uwaga! W związku z modyfikacją SIWZ ulega zmianie termin składania ofert na dzień 05.08.2020 r.