Zarządzenie nr ORo.0050.374.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków jednostek budżetowych oraz w planie finansowym Urzędu Miasta Piekary Śląskie na 2020 r.