Data posiedzenia:
2020-05-25

Status:
Zakończone

Porzadek posiedzenia:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał zgodnie z wykazem zawartym w załączniku.
4. Przyjęcie protokołu nr 20/20 posiedzenia Komisji w dniu 27 kwietnia 2020 r.
5. Sprawy bieżące, wnioski i wolne głosy radnych.
6. Zamknięcie obrad.