Zarządzenie Nr ORo.0050.320.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr ORo.0050.598.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 19 września 2019 r. w sprawie powołania Opiniodawczej Komisji Mieszkaniowej