Zarządzenie Nr ORo.0050.319.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy mającej na celu rekompensatę negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19