Zarządzenie Nr ORo.0050.316.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu "Obszarowego Programu Likwidacji Niskiej Emisji na terenie Gminy Piekary Śląskie dla obiektów indywidualnych"