Zarządzenie Nr ORo.0050.305.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie określenia wzoru oraz szczegółowego trybu realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej