Zarządzenie Nr ORo.0050.291.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Piekarach Śląskich przy ulicy Biskupa Nankera oraz w sprawie powołania komisji przetargowej