Zarządzenie Nr ORo.0050.273.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 4 maja 2020 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego, nieograniczonego na oddanie w najem lokalu użytkowego, położonego w Piekarach Śląskich przy ulicy Gen. Jerzego Ziętka 25 oraz w sprawie powołania Komisji przetargowej